XtraGridControl yeni satırın gridin sonuna eklenmesi.

 

Gridde yeni eklenen satıra odaklanma işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
 
İlgili olaya:           
gvList.OptionsNavigation.AutoFocusNewRow = true;
gvList.OptionsView.NewItemRowPosition =NewItemRowPosition.Bottom;