VB.Net teki Mid fonksiyonunun Csharp'taki kullanımı

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/05e63829(VS.80).aspx
adresinde mid ile ilgili bir örnek var.
Bunu Csharpta nasıl yapacağımızı göstereyim.

Dim TestString As String = "Mid Function Demo"
string TestString = "Mid Function Demo" ;
//İkisinden de Mid dönecek
Dim FirstWord As String = Mid(TestString, 1, 3) --VB
string Firstword = TestString.Substring(0,3);   --C#
Csharpta Substring Fonksiyonunun iki overloadı var.
Birincisi bu bizim kullandığımız ki başlangıç indeksini ve kaç karakter alacağımızı söylüyoruz.
string ona göre manipule ediliyor.
İkincisi sadece start index veriyoruz,verdiğimiz indexten sonraki herşeyi alıyor.
Mesela:
string str = "Deneme Csharp";
str = str.Substring(2) ;
str burada "neme Csharp" haline gelir.