Ms Sql Case Kullanımı

Merhaba sql de if benzeri bir yapıya sahip olan case kullanımının bir örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

Örnek:


SELECT Adi, Soyadi,

CASE Cinsiyet

WHEN 'K' THEN 'Kadin'
WHEN 'E' THEN 'Erkek'
END AS Cinsiyet
FROM tblMusteriler