error converting data type varchar to float hatası ve çözümü

Merhaba arkadaşlar

Daha öncede karşılaştığım bir hata idi unuttuğum için tekrar aynı sıkıntıyla zaman kaybettim.

error converting data type varchar to float hatası ve çözümü: 

fiyat float kolonu için

örn : INSERT INTO.. (fiyat) values('4,6') sorgusunu çalıştırdığınızda

error converting data type varchar to float bu hatayı verecek,

bunun çözümü kod ekranında insert cümlesine ekleyeceğimiz fiyat değerini örn :

var fiyat = 4,6; // ise

var fiyat = fiyat.Replace(",", ".");

string replace özelliği ile "," -> virgül olan değeri "." -> nokta ile değiştirip INSERT iştemini tamamlayabilirsiniz

Sql de sorgulama yaptığınızda insertten sonra otomatik olarak "."-> nokta olan değer "," -> virgül ile değişecektir.