Covid-19 pandemisine karşı okulda alınması gereken önlemler meb genelgesi

Kuruluşlarda hammadde ve/veya gıdanın depolanması ve muhafazası ile ilgili yürürlükteki yasal şartlara uygun düzenlemeler sağlanmış mı?
NOT: Riskli dönemlerde diğer otoriteler tarafından belirlenen ilave kurallar MEB talimatı ile uygulanmalıdır.
Salgın hastalık dönemlerinde (COVİD-19 vb.) yemekhane sıraları ve yerleşim planı için sağlık otoritelerince belirlenmiş (fiziksel mesafe işaretlemeleri, masa sandalye düzenlemeleri, açık büfe kullanılmaması vb.) düzenlemeler sağlanmış mı?
NOT: Gerektiğinde yemek saatleri fiziksel mesafenin korunacağı düzenlenmelidir.
NOT: 10 metrekare için en fazla 4 kişi olması tavsiye edilir.
NOT: Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatlerinin gruplara göre belirlenmesi ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri kontrol altına alınmış mı?
NOT: Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.
NOT: Servisin şef tarafından yapılması daha uygun olabilir.
NOT: Kişisel/porsiyon tabaklar kullanılabilir.
TUVALETLER VE LAVABOLAR
Kapılar ve kapı kolları dahil tüm yüzeyleriin temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak uygun deterjan/dezenfektan ile sık aralıklarla temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?

Büfe ve sık kullanılan yüzeylerin sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi kontrol altına alınmış mı?
NOT: İlgili tüm alanlar temiz ve düzenli tutulmalıdır. Yemek salonlarındaki oturma düzeni mümkün ise sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanmalıdır.
Menaj takımlarının (tuz, karabiber, sos vb.), şekerin, kürdanın vb. tek kullanımlık paketlerde, çatal-kaşık ve biçakların servise kağıt cepli paketler veya tek kullanımlık ürünler gibi hijyenik önlemler alınmış olarak sunulması sağlanmış mı?
Salgın hastalık gibi riskli dönemlerde su sebilleri, kahve, çay vb. içecek makinaları ve otomantların temassız olması sağlanmalıdır.
Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlandı mı?
Havalandırma sistemi filtrelerinin peryodik kontrolü yapılıyor mu?
Temiz hava debisi arttırılması sağlanmış mı?
Bulaşık yıkama donanımının düzgün çalışması, özellikle çalışma sıcaklıklarının yanı sıra temizlik ve dezenfekte edici kimyasalların kullanım dozunun uygunluğu konrtola altına alınmış mı?

Toplantı salonunun girişinde el antiseptiği bulunması ve kişilerin toplantı salonuna girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanması kontrol altına alınmış mı?
NOT: Belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden işlem görmeli, e-imza kullanılmalıdır. Islak imza gereken durumlarda evrak sabit kalmalı ve sırasıyla sosyal mesafe gözetilerek evrak imzalanmalıdır.
Kişiler evrakları imzalarken şahsi kalemlerini kullanmalı ve bu kalemler ortaklaşa kullanılmamalıdır.
Katılımcıların adları ve iletişim bilgileri ilgili mevzuata uygun süre saklanmakta mı?
Salgın hastalık dönemlerinde toplantıda bulunanlardan toplantı sonrası salgın hastalık tanısı oluşması durumunda temaslı değerlendirilmesinde katılımcı bilgilendirmesi için yöntem oluşturulmuş mu?
NOT: Salgın hastalık döneminde bir veya daha fazla katılımcı toplantıdan sonraki günler içinde salgın hastalık belirtileri gösterdiğinde bu uygulama il/ilçe sağlık müdürü temaslıları izlemelerine yardımcı olacaktır.


KANTİN YEMEKHANE

Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?
kantin ve yemekhanelerde para ile teması engelleyecek uygulamalar düzenlenmiş mi?

Yemek hizmetinin dışarıdan temin edilmesi durumunda mevcut kurallara ek olarak yüklenici firmadan Hijyen, Enfeksiyon, Önleme ve Kontrol için Eylem Planı istenmiş mi?
NOT: Tercihen yemek hizmeti TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi veya TS 13811 Hijyen ve Santiyon Yönetim Sistemi belgeli kuruluşlardan temin edilmelidir.
Kuruluş tarafından mümkünse, tedarikçinin bu kurallara uyumu için yerinde denetim gerçekleştirilebilir.
Kantin/yemekhane personelinin kişisel hijyen ve salgın hastalıklara yönelik (sıklıkla el yıkama, öksürük/hapşırık adabı) kurallara sıkı şekilde uyma farkındalığı sağlanmış mı?
Personelin işe özgü KKD'ler (maske, bone,eldiven vb.) kullanılması sağlanmış mı?
Yemekhane girişlerinde alkol bazlı el dezenfektanı bulunuyor mu?
Kişilere yemek öncesi ve sonrası el yıkama yoluuyla el hijyeni sağlamaları konusu konusu güçlü şekilde hatırlatılması (girişte ve uygun noktalara yerleştirilen uyarıcı afişler bulunması gereklidir ancak çoğu zaman yeterli olmayabilir.) için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?

 

Kantin Kart Sistemi

Detaylı bilgi ve Fiyat teklifi için

 

Covid 19 Pandemisine karşı meb genelgesi okullarda ve kolejlerde uyulması gereken tedbirler

Covid 19 Pandemisine karşı meb genelgesi okullarda ve kolejlerde uyulması gereken tedbirler