Parmak izi Personel Takip Sistemi

İmza NetPDKS Personellerinizin tanımlı mesai süreleri içinde sisteme daha önce tanıtılmış parmak izini okutarak işe giriş bilgisini cihaza tanıtması ve mesai bitişinde de aynı şekilde okutmasını sağlar. 

Parmak izi sistemi benzersiz bir kimlik doğrulama sistemidir, Parmak izi kartlı sistemlerdeki suistimallerin önüne geçer. 

Parmak izi sisteminde geçiş kart gibi başka biri tarafından okutulamaz, evde unutulması ya da kaybolması gibi bir durum söz konusu değildir. 

Parmak izi sistemi fiyat olarak da gayet uygun fiyatlı bir sistemdir.