Oracle Procedure çağırma işlemi

 Merhaba,

 
Oracle’da Procedure çağırma işlemi aşağıdaki  şekilde yapılmaktadır.
 
PROC:
MEDULA.ISLEMSAYISI(:HKID,:TURU)
 
YAPACAĞI İŞLEM:
HASTA KARTINA GİRİLMİŞ OLAN İŞLEMLERİN SAYISINI GETİREN PROC.
 
PL/SQL  ÖRNEK KULLANIM:
SELECT MEDULA.ISLEMSAYISI(123,1)FROM DUAL
 
C# ÖRNEK KULLANIM:
var vParam = new[]
                        {
                            newStructs.stDbParam {ParamName = "HKID",ParamValue =  Convert.ToString(gvList.GetRowCellValue(i, colHKID))}
                            newStructs.stDbParam {ParamName = "TURU",ParamValue =  Convert.ToString(gvList.GetRowCellValue(i, colTURU))}
 
                        };
 
dbUtils1.ExecuteSql("CALL MEDULA.ISLEMSAYISI(:HKID,:TURU)", vParam, true, "TopluTakipGuncelle");